Avslutning

Avslutning

Dette var en liten smakebit fra korpsets mangslungne historie fra starten i 1906. Fra å være et underholdningsorkester med 8 mann har det utviklet seg til et ungdommelig korps som for tiden er trøndelags 5. beste korps skal vi tro NM-resultatene.
Fra å være et korps dominert av voksne mannlige medlemmer ble særlig utover på 1980-tallet hovedtyngden av medlemmene ungdommer. Korpset har likevel tatt vare på sine tradisjoner. Mens et av høydepunktene før var deltagelse på kretsstevnene har korpset i de senere år også arrangert større prosjekt i egen regi.
En aktivitet som korpset har tatt alvorlig i alle år er marsjspilling og masjering. Vårt spesielt stødige marsjtempo og rekken med sousafoner har bidratt til vårt gode rykte som byens marsjkorps. Denne interessen har ført til at flere marsjer er skrevet for korpset. De fleste av disse finnes på marsj-CD’en som ble innspilt i 2005.
Grunnen til at korpset har kunnet være aktive i alle disse år har vært at en har hatt evnen til å fornye seg samtidig som en tar vare på de kulturelle tradisjoner en har vært en del av. Korpset har gjennom sin 100 - årige historie vært en del av bygda Ranheim og vært med på å skape og holde i hevd noen av bygdas tradisjoner.