1945-1980

1945-1980

I de første årene etter krigen kom korpset godt i gang. Det ble jobbet målbevisst for å høyne det musikalske nivået, satset på kvalitetsinstrumenter, fornyelse av repertoaret og satt strengere krav til hver enkelt musiker.

Bilde. RMF spiller til "nyåpningen" av gressbanen på Ranheim, juli 1946.
I 1948 spilte korpset i radioen for 1. gang.
18. januar 1948. Konsert i Folkets Hus. Lite publikum. Det ser nesten ut som folk ikke orker å gå til Folkets Hus for å høre konsert og da er det på tide at vi får komme i radio. Så de bare kan sitte hjemme å høre. Det er forresten første gang at et janitsjarkorps nordenfor Dovre får konsertere i radio unntatt "Divisjonen". Og det skulle tyde på at vi er på høide med de øvrige korps her i landet
Opptaket av marsjen Manhattan Beach av John Philip Sousa med Ranheim Musikkforening og dirigent Ole Myklebust er bevart og nå overført moderne lydmedia. (Ole Myklebust var forresten far til forfatteren Agnar Mykle)
I 1951 ble det tatt opp forslag om at korpset skulle anskaffe seg en fane eller banner, noe de fleste korps jo hadde, men at vi først burde få en dameforening og at dette måtte bli en passende oppgave for dem.
Aktiviteten den 17 mai var høy utover i årene etter krigen her et eksempel fra 1952.
17 mai var oppmøte ved Johnsen på nyveien.  Marsjen gikk derfra til Nylonbyen hvor vi stoppet ved Steinar Barstad’s hus. Da Steinar hadde anskaffet sig flaggstang å skulle heise flagget for første gang. Vi spilte ”Vi heiser vårt flagg” mens fru Barstad heiste flagget, fruen spanderte sigarer og sigaretter. Marsjen gikk vidre forbi Fossen, Ranheim gård, Hansbakken utover til undergangen, opp forbi fabrikken til nyveien ned forbi Sandvik, gartneriet, ned på gamleveien ut til Solemshaugen og tilbake til forbrukerforeningen.
Enda var ikke klokka mer enn 10:15 og korpset bilte til Rønningsbakken og Strinda sykehus der det ble servert eggedosis, så gamlehjemmet med kaffe og kaker, for så å marsjere til Katedralskolens gårdsplass og videre den oppsatte runde i byen.
På styremøte 28. juni 1953 ble det opplyst at en på musikkstevnet på Løkken var gjort kjent med at fru direktør Kiær ville forære musikkforeningen et banner. To i styret ble da sendt til Løkken for å konferere med fru Kiær om størrelse, hvilke farger som skulle brukes og inskripsjon. Det ble foretatt en tur til Trondheim for å ta mål av Østbyens banner.
Fru Kiær fåreslår banneret i hvitt og blått, den ene side hvit og den andre blå. På den blå bunn skal Isbjørnen plasseres i 3/4 størrelse av banneret.
I 1952 ble det satt igang arbeid med å skaffe korpset nye uniformer. Det ble gitt tillatelse til å benytte Ranheim Papirfabrikks isbjørnmerke.  Uniformene var blå med hvite striper.
I 1953 ble det stiftet en egen Dameavdeling som har vært til stor hjelp både økonomisk og praktisk helt fram til i dag.
Sak 2 Start av dameforening i korpset. Da interessen for dameforening for korpset på stedet er stort, fåreslår styret å innkalle de respektive damer til et møte til dannelse av en sådan.
RMF var fortsatt faste deltagere på kretsstevnene og sto som arrangør av stevnet i 1936, 1951, 1956, 1963, 1976 og 1980. Tradisjonen med arrangement i Ranheimsparken døde ut på 60-tallet, men tradisjonen med adventskonserter, konserter og andre arrangement på Folkets Hus og 1. og 17. mai ble holdt vedlike og utgjorde hovedaktiviteten i korpset.

Bilde. Overrekkelse av nytt banner på Ranheim Skole, 17. mai 1954.
1956 var et begivenhetsrikt år for musikkforeningen, med 50 års jubileum og kretsstevnet som ble arrangert på Ranheim.
Høsten 1960 kom det opp spørsmål om nye uniformer og allerede neste vår kunne de tas i bruk. Uniformene var gråe.
Sak 10 på årsmøtet i 1964 var av litt spesiell karakter og refereres her
10 Elever – Piker.
Noe helt nytt har dukket opp i foreningen i og med at det er kommet en jente med. Spørsmålet er hva vi i framtida skal gjøre med hensyn til å satse på uniformer m.m. da det var en viss mening i at det kanskje ble noe ustabilt å ha med aktive damer (Piker).
Høsten 1973 ble det på nytt satt igang arbeid med å skaffe nye uniformer som denne gangen ble rød og blå. Uniformene ble levert til 1. mai 1974 og en fornøyd formann skriver i årsberetningen:
1-5-74. Dette var en særdeles hyggelig dag for foreningens medlemmer, da dette var første gangen vi stilte opp i våre nye uniformer. En herlig følelse vil jeg si det var.
I forbindelse med 70 årsjubileet ble det foretatt plateinnspilling i Frimurerlogen. Og resultate ble en EP-plate med 4 marsjer.
Kretsstevnet på Ranheim 12-13 juni 1976 var en kraftprøve for korpset. 19 korps og 900 musikere deltok