1922-1940

1922-1940

1922 ble et merkeår for RMF Det ble nå tatt inn 9 elever på følgende instrument: 3 på klarinett, 2 på althorn, 1 på trompet, 1 på bass og 1 på småtromme. Herr Edvard Dahl ble ansatt som ny dirigent.. Her er et eksempel som viser at det var alvorlige forpliktelser som fulgte med medlemskapet
Paragraf 4:. ...... Eleverne har ikke adgang til på nogen måte, at forlate foreningen og gå over til konkurrerende forening på stedet, med mindre de har deltatt i foreningen i minst 3 år. I tilfelle overtredelse herav, forplikter vedkommende å betale kr. 300 til foreningens kasse. Dette beløp kan tages i vedkommendes eiendeler eller løn faste medl. kan heller ikke stå i to foreninger påstedet.
I 1924 var det stor dugnad med å sette opp et 200 meter langt gjerde rundt Ranheimsparken som "vil være til uvurderlig nytte for korpsets levedyktighet”  
Korpsets deltagelse 17. mai kom senere enn 1.mai. I et avisinnlegg i 1924(?) kan vi lese:
En del interesserte indbyggere hadde gjort et sammenskud, som de tilstilet Ranheims musikforening med anmodning om at faa lidt musik om morgenen 17de mai. Fra kl. 7.45 til 9.15 om morgenen blev Ranheimsbeboerne væket og overrasket med "Ja vi elsker", "Sønner av Norge" m. fl. og musikforeningen la en rute slik at musikens toner naadde de aller fleste, og det er mange i Ranheim som er taknemlig over at de fik morgenmusik 17de mai. Neste gang det gaaes igang med sammenskud til musik 17de mai, maa det bekjentgjøres, da det er mange som vil yde lidt til den slags.
I regnskapet for 1926 finner vi at det er mottatt støtte fra direktør Kiær og kontorist Jansen på kr. 87.- som tilskudd til 17. maimusikk, mens det samme år ble utbetalt arbeidsgodtgjørelse på kr. 48.45.-. I 1927 står det anført for 17 mai: "Morgenmusikk i strålende veir med godt humør".
Etter omorganiseringen ble korpset svært aktivt og holdt en rekke konserter og opptredener på Ranheim. Aktiviteten toppet seg i 1929 med hele 93 samlinger medregnet 49 øvelser. Korpset var også aktivt med på dannelsen av Trøndelag Hornmusikkforbund i 1927 og deltagelse på kretsstevner ble årets musikalske høydepunkt helt fram mot våre dager.
Korps har tradisjon for å dra på tur og i 1927 ble det planlagt lysttur med båt til Steinkjer i pinsa.
På medlemsmøte søndag 3-4-27 blev det enstemmig besluttet at foreta en lysttur med båt, og overlat til styret at ordne med samme. Efter de undersøkelser styret har foretat så er man forsåvidt sikret leie av båt. Formannen blev anmodet om at snarest mulig ta en tur til Steinkjer og undersøke de lokale forhold. Besluttedes at leie festlokalet i Steinkjer for anledningen til avholdelse av koncert m.v.
Regnskapet fra turen viser at det ble solgt 215 båtbilletter til kr. 4.- pr. stk og  258 konsertbilletter.
Bilde . Program for Samfundsaften 1927

I 1927 ble det også arrangert en stor Samfundsaften på Folkets Hus. Programmet var svært omfattende, det varte i 12 timer og gir et godt bilde av den varierte aktiviteten som var i musikkforeningen på denne tiden. Etter stiftelsen av Hornmusikkforbundet ble det første stevnet arrangert.
17 juni 1928  avholtes T røndelag musikerstevne på Kongsgården bestående av 8 musikkorps. Ranheim Musikforening spilte som enkeltnummer "Potpouri over norske folkemelodier" av Edv. Dahl
I tiåret før 2. verdenskrig knyttes stadig nye forbindelser med andre korps, det dannes kor innen korpset (nåværende Ranheim Mannskor) , arrangeres fester og konserter flere helger pr. år i Ranheimsparken og på Folkets Hus. Aktiviteten begrenser seg ikke bare til Ranheim. Korpset deltar på kretsstevner og arrangerer turné til Storlien, Hovin, og Budal. I forbindelse med innvielsen av nye Ranheim kirke holdes konsert i kirken hvor inntekten går til kirkeport.
I 1936 fylte korpset 30 år og arrangerte stevne.
.
11 juli, stor folkefest i "Parken".  Mye publikum og veldig begeistring for det flotte arrangementet. 12 juli avholdtes forbundets konsert i "Parken", som vi forøvrig var arrangør av. Det var fint vær og mye publikum. Om aftenen samme dag var det stor folkefest igjen og den samme begeistring og feststemning. "Kjempens røst" besørget dansemusikken begge kvelder.
Konserten ble åpnet med Olderdalsmarsj av Einar G. Paulsen og Fakkeldans av Meyerbeer.  Kjempens Røst var et mobilt musikkannlegg som ble drevet av Olaf T. Ranum.
29. april 1938 anskaffet korpset sine første uniformer som var svart. De 27 uniformer var taksert til kr. 72,-   pr. stk