1906-1922

1906-1922

Etter at Ranheim Arbeidersamfunds Musikkorps var gått i stå, ble det den 8. august 1906 sammenkalt til et møte for å drøfte mulighetene for å starte en ny og selvstendig musikkforening. På møtet som ble ledet av herr Martin Barstad, ble det besluttet å stifte en ny forening som fikk navnet Ranheim Musikkforening.
Som foreningens første formann ble herr Martin Barstad valgt med herr Ingebrigt Kåsen som kasserer. Ved starten besto foreningen av 8 mann, og det var følgende:
Martin Barstad, Ess-kornett, Alfred Kristiansen, Ess-kornett, Ingebrigt Kåsen, 1. B- kornett, Johan Barstad, 2. B-kornett, Anders Horrigmo, 1. Tenor, Hans Barstad, 2. Tenor, Anton Jacobsen, Althorn og Sivert Alseth, Bass.
Foreningens første dirigent var fanejunker Johan Aune. Foreningen spilte for første gang samme høst på en fest til Ranheim Arbeidersamfund.
I perioden fra stiftelsen og fram til 1922 ble korpset drevet som et danse- og underholdningsorkester som hovedsakelig spilte på fester og ved utflukter og i demonstrasjonstog 1. mai. Medlemmene fikk utbetalt årlig utbytte som varierte fra 12-15 kroner opp til 70-80 kroner på deling mellom de 8 medlemmene.
Tradisjonen knyttet til Ranheimsparken startet med at papirfabrikkens disponent Lundbergs feiret sin 50-årsdag i 1917, og korpset ble innleid til å underholde.
Takkebrevet fra Lundberg lyder:
Ranheim den 15de Mai 1917
Til Ranheims Hornmusikkforening, Ranheim
På samme gang som jeg herved ønsker fremføre min hjertligste tak til alle medlemmerne af Ranheims Hornmusikkforening for den store, venlige overraskelse at holde serenade på min 50 de årsdag tillader jeg mig herved at oversende 100,00 Kr at benyttes efter medlemernes ønske til Hornmusikkens bedste
Høiagtelsesfuldt Axel Lundberg
Korpsets forhold til Ranheimsparken fikk stor betydning. I lange perioder var mye av aktiviteten knyttet til Parken der det ble arrangert fester og konserter.

Bilde. Ranheim Musikkforning utenfor Folket Hus på Ranheim 1. mai 1918. Dette er det første bilde vi vet eksisterer av korpset. På bildet har vi identifisert 10 medlemmer fra RMF og 2 "sivilister" fra 1.mai-komiteen. Fra venstre: John Øyan (sivil), Einar Lund, Ole Børseth (sivil), Arne Johansen, Ingebrikt Kåsen, Ole Stene, Oskar Paulsen, Alfred Fredriksen, Erling Holt, Torleif Aune, Anders Horrigmo og Håkon Aastrand.